صفحه اصلی خبر اخبار اجتماعی اخرین فرصت ثبت شماره حساب در سامانه وزارت رفاه
اخرین فرصت ثبت شماره حساب در سامانه وزارت رفاه مشاهده در قالب پی دی اف چاپ
خبر - اجتماعی
پنجشنبه ، 25 شهریور 1389 ، 18:54

سرپرستان خانوار برای ثبت شماره حسابهای خود در سامانه وزارت رفاه وتامین اجتماعی فقط امروز فرصت دارند
به گزارش واحد مرکزی خبر کرمان اندسته از افرادی که فرم اطلاعات اقتصادی خود را در سال87 یا امسال تکمیل کرده اند فقط امروز می توانندشماره حساب بانکی خود را در سامانه www.refahi.irثبت کنند
همچنین سرپرستان خانوارهایی که شماره حساب انها به صورت موقت در سامانه ثبت شده است می توانند از امروز تا ده روزدیگر برای ثبت کامل شماره حساب خود اقدام کنند